บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ประเภทของงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ประเภทของงานบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา (maintenance) การบำรุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา